Some of these settings are hidden or managed by your organization

At the office I had a problem with my developer PC. It was running Windows 10 and for some Visual Studio projects (UWP) etc. I had to set my machine to Developer Mode.

This setting can normally be set in Windows Settings, Update & Security, For Developers…

However….

On my machine this window stated that some of these settings are hidden or managed by your organization.

So I called my organization but they were unable to help me out. No one knew the cause of this message. No policy setting was set, I was administrator on the machine etc…

Call closed…

Problem not solved…

I needed this fixed so I gave it my best try… Maybe google could help me out. After a few searches I got the idea the message could erroneously be set by Windows, not because of company policies. I looks like some combination of settings and Windows 10 updates can have this situation as a result.

Walking through various forums with all kind of solutions, there was one simple solution that helped me out…

Remove all settings in the registry key except for one.

Make sure the key Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Appx looks like this:

In my case it also contained the key AllowDevelopmentWithoutDevLicence set to false. I completely removed that key and set AllowAllThrustedApps to true. Rebooted my machine.

Problem solved, case closed.

Haal hier uw gratis drone vliegbewijs… Correctie!!!

LAATSTE nieuws: Uiteindelijk wel geslaagd voor een gratis vliegbewijs voor drones:

In Oostenrijk is door de overheid Austro Control GmbH – Austro Control GmbH een gratis training en examinering opgezet:

Gratis vliegbewijs kan wel – Kannekens

CORRECTIE van deze eerdere post:

Blijkbaar moet toch iedereen wat verdienen aan de strengere wetgeving met betrekking tot het vliegen met modelvliegtuigen en drones:

Ik kreeg na mijn aanvraag op 6 january hetvolgende bericht van MySRS Support:

January 6, 2021 at 5:35:31 AM GMT+1Identity Verification – Update

Dear User,

Please note that identity verification applications are expected to be processed by 16th January.

En vandaag 20 january kreeg ik dit bericht:

Identity Verification – UpdateDear User

Your identity verification request will not be processed until after 31st January. It is expected that a charge of €5 will apply after 31st January for identity verification and €30 for UAS on line training, if you wish to cancel your application please logon and select “cancel” all of your personal details and documentation will be completely deleted from the MySRS system.

Thank you
MySRS Support

Ofwel… De regels in Ierland worden aangepast op 31 januari en er wordt geen enkele aanvraag goedgekeurd tot deze datum. Jammer dat “betere” regels altijd hogere kosten met zich mee blijken te brengen.

OOK Jammer dat ik dan nergens kan vinden wat de kosten zijn als je niet aan deze nieuwe regeltjes voldoet????? Ofwel wat is de kans om aangehouden te worden en wat is de sanctie?

Nu de regels in Europa zijn veranderd omtrend drones en modelbouwvliegtuigen vliegen is het al snel verplicht om een gedlig vliegbewijs te hebben. Ik heb prijzen gezien van 109: euro 99 euro voor de cursus en 10 euro voor de registratie bij rdw.

Ik heb op 31-12-2020 een artikel gelezen dat de vliegbewijzen in Ierland kostenloos worden uitgegeven:

Nu de regels in heel europa 1 zijn, zijn echter ook de vliegbewijzen geldig in heel europa.

Nu heb ik net een artikel gelezen dat in Ierland de vliegbewijzen gratis worden afgegeven door de Irish Aviation Authority:

https://iaa.mysrs.ie/auth/sign-in

Haal hier dus uw vliegbewijs. Deze is geldig voor 5 jaar!

Vliegen met een drone. Wat moet ik regelen?

Vandaag weer nieuws gevonden over de wijzigingen per 31-12-2020 over het vliegen met drones en modelvliegtuigen:

rdw.nl:

Vanaf 31 december 2020 zijn er nieuwe regels bij het vliegen met een drone of een ander onbemand luchtvaartuig, bijvoorbeeld op afstand bestuurbare vliegtuigjes en helikopters. Het gaat om drones en onbemande luchtvaartuigen met een camera of die zwaarder wegen dan 250 gram.

Een vliegbewijs is bedoeld voor de piloot en is verplicht als u met een drone vliegt. Een exploitantnummer is verplicht als u eigenaar bent van 1 of meerdere drones. Bent u piloot en ook eigenaar van 1 of meer drones? Dan heeft u een vliegbewijs én een exploitantnummer nodig.

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone/aanvragen-vliegbewijs-of-exploitantnummer-van-een-drone

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone/verlengen-vliegbewijs-of-exploitantnummer-van-een-drone

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone/stopzetten-vliegbewijs-of-exploitantnummer-van-een-drone

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone/uw-gegevens-bekijken-van-het-vliegbewijs-of-exploitantnummer

Info van rijksoverheid:

Wat moet ik doen om te vliegen met mijn drone?

Doorloop de onderstaande vragen

Hoeveel weegt je drone? Inclusief camera en/of sensoren en/of toebehoren

Je drone weegt minder dan 250 gram en heeft geen camera. Dan hoef je geen kennistest af te leggen en je mag vliegen zonder jezelf te registreren. Je mag vliegen. Zorg wel dat je op de hoogte bent van de regels die gelden op de plek waar je gaat vliegen. Check www.rijksoverheid.nl/drone

Je drone weegt minder dan 250 gram en heeft een camera en is een speelgoeddrone. Dan hoef je geen kennistest af te leggen en je mag vliegen zonder jezelf te registreren. Je mag vliegen. Zorg wel dat je op de hoogte bent van de regels die gelden op de plek waar je gaat vliegen. Check www.rijksoverheid.nl/drone

Je drone weegt minder dan 250 gram en heeft een camera, maar is geen speelgoeddrone. Dan registreer je jezelf als drone eigenaar bij de RDW. Vraag een exploitantnummer aan bij de RDW. Bevestig het exploitantnummer op je drone. Je mag vliegen. Zorg wel dat je op de hoogte bent van de regels die gelden op de plek waar je gaat vliegen. Check www.rijksoverheid.nl/drone

Je drone weegt meer dan 250 gram. Dan moet je een kennistest afleggen bij een vliegschool en heb je een vliegbewijs nodig. Ook registreer je jezelf bij de RDW. Vraag een exploitantnummer aan bij de RDW. Bevestig het exploitantnummer op je drone. Je mag vliegen. Zorg wel dat je op de hoogte bent van de regels die gelden op de plek waar je gaat vliegen. Check www.rijksoverheid.nl/drone

Welke regels gelden voor het vliegen met een drone met een laag risico? | Rijksoverheid.nl

Heb ik een vliegbewijs nodig om met een drone te vliegen?

Zit ik vandaag op http://www.nos.nl het nieuws te bekijken valt in eens mijn oog op een zinnetje wat er volgend jaar (2021) allemaal wel niet gaat veranderen: Wetten, regels en belastingtarieven: dit verandert er per 1 januari 2021 | NOS

Voorheen had je voor recreatief gebruik van drones was tot en met vandaag vrij in buitengebied. Nu begrijp ik uit een zinnetje in dit nieuwsbericht dat dat vanaf morgen niet meer zo is: “De eigenaar (exploitant) van 1 of meer drone(s) registreert zich door een exploitantnummer aan te vragen bij de RDW. Dit geldt ook voor eigenaren die bedrijfsmatig met drones vliegen. U vraagt een exploitantnummer aan bij de RDW. Dit exploitantnummer brengt u zichtbaar aan op uw drone(s). Dit mag een plaatje of een sticker zijn. Als het kan, zet u dit ook digitaal in de software van uw drone.”

Drones lichter dan 250 gram zijn vrijgesteld van deze wetgeving.

Vragen en antwoorden met betrekking tot deze nieuwe wet:

Q&A’s Nieuwe Europese regels drones | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Overige informatie die beschikbaar is gesteld sinds 18-12-2020:

Europese droneregels voor piloten die met modelvliegtuigen vliegen | Brochure | Rijksoverheid.nl

Heb ik een vliegbewijws nodig om met een drone te vliegen? | Rijksoverheid.nl

Welke regels gelden voor het vliegen met een drone met een laag risico? | Rijksoverheid.nl

Welke regels gelden voor het vliegen met een drone met een gemiddeld risico? | Rijksoverheid.nl

Welke regels gelden voor het vliegen met een drone met een hoog risico? | Rijksoverheid.nl

Zie ook:

Vliegen met een drone. Wat moet ik regelen? – Kannekens

Windows 10 client blocking access to server open file share with guest access

A new policy implementation on a new Windows 10 machine can cause Windows 10 to report that certain shares are inaccessable due to policy settings.

The solution is to change the Local Group Policy with gpedit.msc:

Navigate to Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> Lanman Workstation and select the Enable insecure guest logons as shown in the below screenshot.

Create a certificate for package signing AND deploy a MSIX package

I wanted my application to be available via a MSIX installer. This new MSIX installer supports all type of Windows applications including Win32, WPF, WinForm and UWP.

I struggled a few days to get the certificate right so that is why I published this article. This article goes through the process of creating a certificate and adding this to the app installer package.

First you need to add a new project to your solution. The solution type is called Windows Application Packaging Project. This is done by right clicking the solution and go to Add > New Project…

Determine the subject of your packaged app
To use a certificate to sign your app package, the “Subject” in the certificate must match the “Publisher” section in your app’s manifest.

For example, the “Identity” section in your app’s AppxManifest.xml file should look something like this:

<Identity
  Name="12345678-1234-1234-1234-1234567890ab"
  Publisher="CN=Contoso Software, O=Contoso Corporation, C=US"
  Version="1.0.2.0" />

The “Publisher”, in this case, is “CN=Contoso Software, O=Contoso Corporation, C=US” which needs to be used for creating your certificate.

Then run the following commands in an elevated PowerShell prompt:

 1. PS C:\WINDOWS\system32> New-SelfSignedCertificate -Type Custom -Subject “CN=Contoso Software, O=Contoso Corporation, C=US” -KeyUsage DigitalSignature -FriendlyName “Certificate for Installing MSIX/Appx from Contoso Software” -CertStoreLocation “Cert:\CurrentUser\My” -TextExtension @(“2.5.29.37={text}1.3.6.1.5.5.7.3.3”, “2.5.29.19={text}”)

  PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::CurrentUser\My

  Thumbprint Subject
  ———- ——-
  2B046FBC587DD867989D6165570B4C144F557FCE CN=Contoso Software, O=Contoso Corporation, C=US
 2. PS C:\WINDOWS\system32>Set-Location Cert:\CurrentUser\My
 3. PS Cert:\CurrentUser\My> $password = ConvertTo-SecureString -String mypassword -Force -AsPlainText
 4. PS Cert:\CurrentUser\My> Export-PfxCertificate -cert “2B046FBC587DD867989D6165570B4C144F557FCE” -FilePath c:\Contoso.Software.pfx -Password $password

  Directory: C:\

  Mode LastWriteTime Length Name
  —- ————- —— —-
  -a—- 7-9-2020 08:42 2756 Contoso.Software.pfx

Then add the certificate to the package installer in Visual Studio:

Next publish the app:

Import the certificate if it is not already installed

Start Manage computer certificates to import the certificate to the computer(s) to which you wish the app to deploy

If it is not present in Thrusted People, import the certificate

Next publish the app

And double click the PackagingProject.appinstaller from the installer folder

Ikarus USB controller shows error installing Windows 10

I’ve bought a USB controller long time ago and I wanted to use this as a game controller in Windows. The controller is a flight simulator controller for scale model airplanes.

The controller came packed with the “Ikarus Easyfly 4 starter edition” flight simulator software. The model is #3015010.

When I plugged in the controller in my new Windows 10 machine, the device came up with an error something like “Unknown USB Device (Device Failed Enumeration)”. Same error like in this article: https://forum.xda-developers.com/android/general/fix-unknown-usb-device-device-t3375320

Lucky for me, the manufactor left a note in the package about adding a registry key.

Start regedit.exe. In the Windows register, add SkipBOSDescriptorQuery with value 1 under Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags\040204022273. Add Key 040204022273 to usbflags if this does not exist (most cases).

I added the key as DWORD but still the controller was not working. I tried a few options and investigated some more. I removed the DWORD key and added a binary value with the same name. This finally got the controller working win Windows 10.

Azure click once publish for test and production CI/CD

Change config and sign a click once deployment for test in an Azure build application:

I have the following release pipeline in Azure:

Continuous Integration pipeline that will build for every check in on master branch. This build will trigger a Continuous Delivery pipeline that will deploy the release for the click once application to test. The same installation wil be deployed to production after approval in test on this pipeline.

I want the same build that I tested to go to production. The click once is compiled for release. The app.config I have in source is the production version. So once installed the app will default be configured to connect to production datasources.

For test however I want the app.config to be replaced with a app.config.debug version. This is a app.config that contains the test and debug datasources.

After putting this config file in the deployment the signature for the click once is no longer valid. I resigned the click once manifest for the changed config with a tool from Microsoft .NET SDK.

I used the mage.exe (from .NET framework Tools). Path for my installation: C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.7.2 Tools\mage.exe.

I added 3 files to the source directory:

mage.exe
app.config.debug
ACertificateFile.pfx. This pfx is the same I used in the project to sign the manifest file.

After adding these 3 files to the source folder I added a copy step in the build pipeline to add these files to the app.publish folder:

And a script to update the app.config and resign the manifest has to be executed before copying the files to the local deployment server.

@echo on
for /f “delims=” %%F in (‘dir “$(system.defaultworkingdirectory)_Bla.WPF.BLA-.NET Desktop-CI\$(System.TeamProject)-$(Build.BuildNumber)\Application Files” /B /AD’) do set deployDir=%%F
set “to=$(system.defaultworkingdirectory)_Bla.WPF.BLA-.NET Desktop-CI\$(System.TeamProject)-$(Build.BuildNumber)\Application Files\%DeployDir%”
set “from=$(system.defaultworkingdirectory)_Bla.WPF.BLA-.NET Desktop-CI\$(System.TeamProject)-$(Build.BuildNumber)”

copy /Y “%from%\App.config.debug” “%to%\BLA.exe.config.deploy”

ren “%to%*.deploy” *.
“%from%\mage” -sign “%to%\BLA.exe.manifest” -CertFile “%from%\ACertificateFile.pfx”
“%from%\mage” -update “%to%\BLA.exe.manifest” -CertFile “%from%\ACertificateFile.pfx”
“%from%\mage” -update “%from%\BLA.application” -appmanifest “%to%\BLA.exe.manifest” -CertFile “%from%\ACertificateFile.pfx”

ren “%to%*.*” *.*.deploy
ren “%to%*.manifest.deploy” *.
del “%from%\mage.exe”
del “%from%\App.config.debug”
del “%from%\ACertificateFile.pfx”